Aaple Sarkar

शासनाच्या सर्व विभागांशी संबंधित माहिती / सेवा / योजना इ. साठी *मुख्यमंत्री हेल्पलाईन* (टोल फ्री- १८०० १२० ८०४०) येथे १२*७ संपर्क साधावा. (८आहे - ८दुपारी)
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग- प्रथम वार्षिक अहवाल (२०२०-२१)

Maharashtra state Application for Grievances Information and Collaboration